Skip to content

CÁCH VIẾT TOPIC SENTENCE TRONG THÂN BÀI IELTS WRITING TASK 2 – 02 BƯỚC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Topic Sentence (câu Chủ Đề) là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong bài văn nghị luận cũng như là phần thi IELTS Writing Task 2. Câu Chủ Đề sẽ cung cấp thông tin và định hướng nội dung toàn bộ đoạn văn của thí sinh. 

Trong phần này, thầy sẽ trình bày ngắn gọn những kiến thức chuẩn hóa về cách viết Topic Sentence (câu Chủ Đề) trong đoạn văn mà các bạn phải hiểu, nắm rõ và áp dụng một cách nhuần nhuyễn nếu muốn đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing Task 2.

Cấu trúc chuẩn của Body Paragraph trong IELTS Writing Task 2

Để đạt Band Score cao trong phần thi IELTS Writing Task 2, các bạn cần nắm rõ các thành phần ngôn ngữ trong đoạn văn (Paragraph).

Một đoạn trong phần thân bài (Body) của bài thi IELTS Writing Task 2 tiêu chuẩn có 3 loại câu chính, bao gồm:

3 loại câu chính trong phần thân bài writing

Câu Chủ Đề có chức năng dẫn dắt và kiểm soát toàn bộ nội dung của đoạn văn. Để làm rõ hơn, trong một đoạn văn tiêu chuẩn (typical paragraph) thì câu Chủ Đề sẽ có tác dụng trình bày ý chính của đoạn văn đó.

Một khái niệm khác cũng khá dễ hiểu về Topic Sentence, được trích từ Wikipedia:

Khái niệm câu chủ đề - cách viết topic sentence

02 thành phần chính của Topic Sentence IELTS Writing Task 2

cách viết topic sentence - 2 thành phần chính của topic sentence
Ví dụ:
Một câu Chủ Đề có thể viết ngắn gọn như sau: IELTS tests 4 skills.”

  • Chủ Đề: IELTS
  • Ý kiểm soát đoạn: tests four skills

Như vậy, với câu Chủ Đề (Topic Sentence) như trên, các bạn thí sinh có thể viết một đoạn văn cơ bản như sau.

IELTS tests four skills. Firstly, it tests listening. Secondly, it tests reading. Thirdly, it tests writing. Finally, it tests speaking.

Nâng cấp một chút, các bạn có ngay một câu Chủ Đề khác, chuẩn hơn, mang “định hướng học thuật” hơn.

cách viết câu topic sentence hoàn chỉnh

Phân tích câu Chủ đề trên, chúng ta thấy rằng:

  • Chủ Đề: IELTS
  • Ý kiểm soát nội dung: measures students language proficiency in four skills, including listening, reading, writing and speaking.”

Dựa vào ý kiểm soát nội dung ở trên mà các bạn sẽ viết thêm chi tiết về các kỹ năng, phần này như thế nào, phần kia ra sao, …

Thật ra, những tiêu chuẩn hay công thức đưa ra về câu Chủ Đề cũng chỉ ở mức tương đối, vì ngôn ngữ không rõ ràng như các môn khoa học tính toán, và các tiêu chí đánh giá cũng không thực sự rõ ràng. 

Thông qua cách viết Topic Sentence thầy hướng dẫn, các bạn sẽ nắm được bản chất cốt lõi, hiểu rõ vẫn đề và có định hướng cho bản thân, từ đó có thể viết được cho nhiều đề Writing Task 2 khác nhau.

lưu ý về cách viết topic sentence

Ví dụ chủ đề Students’ learning English, và nối tiếp theo sau đó là một ý tương đối chi tiết, chẳng hạn như could be boosted through some general techniques taught at school”. Đây là ý mà các bạn có thể giải thích tương đối rõ ràng trong khuôn khổ một đoạn văn dài 100-150 từ trong bài thân bài.

Ví dụ về cách viết Topic Sentence: 04 câu Chủ Đề “hoàn hảo” cho IELTS Writing Task 2

Để minh hoạ rõ hơn cho các bạn cách viết Topic Sentence, thầy trích một số câu Chủ Đề được viết khá tốt kèm theo phân tích ngắn gọn bên dưới:

Topic Sentence 1 (Chủ đề Du Lịch Quốc Tế)

cách viết topic sentence chủ đề international tourism

Trong câu Chủ Đề ở trên cụm danh từ “international tourism” là Chủ đề chính và cụm từ “brings several benefits” là Ý kiểm soát đoạn. 

Tức là cả đoạn sẽ xoáy sâu vào những “benefits”“international tourism” mang lại cho “many countries, especially in South Africa”.

Tuỳ vào kiến thức và kỹ năng diễn đạt mà các bạn có thể đề cập đến 2 hoặc 3 “benefits”.

Topic Sentence 2 (Chủ đề Truyền Hình Và Truyền Thông)

cách viết topic sentence chủ đề television and media

Trong câu Chủ Đề này, cụm danh từ “The television and other media” là Chủ Đề chính và cụm từ “are extremely convenient and cheap sources of, not only information, but also entertainment” là Ý kiểm soát đoạn.

Tức là cả đoạn sẽ xoáy sâu vào “convenient”“cheap” không chỉ trong “sources of information” mà còn cả “entertainment”.

Trong đoạn này, các bạn chỉ nên xoáy vào 2 ý nêu trên, không nên nói thêm ý khác nếu không thực sự cần thiết.

Topic Sentence 3 (Chủ đề Hợp Tác Quốc Tế)

cách viết topic sentence chủ đề international cooperation
Trong câu Chủ Đề này, “international cooperation” là cụm danh từ Chủ Đề và “save a lot of money and time and achieve a better outcome” là Ý kiểm soát đoạn.

Trong đoạn, các bạn phải cần tối thiểu 3 câu để nói rõ 3 ý chính đó là “save money”, “save time”“achieve a better outcome”.

Topic Sentence 4 (Chủ đề Tội Phạm)

cách viết topic sentence chủ đề tội phạm

Trong câu Chủ Đề này, cụm từ “instances of juvenile delinquency” là Chủ Đề của đoạn và trong phạm vi đoạn này. Các bạn phải viết câu giải thích cho ý “content of some TV shows and video games” gây ra “juvenile delinquency”.

Kết luận

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, các bạn phải trả lời câu hỏi đề bài bằng những đoạn văn diễn tả ý tưởng của bạn một cách đầy đủ.

Vì vậy, việc nắm vững cách viết Topic Sentence sẽ giúp các bạn khởi đầu một đoạn văn hiệu quả hơn và ghi điểm thật chắc với Examiners!

Các bạn có thể tìm tham khảo các đoạn văn mẫu tiêu chuẩn của Cambridge, hoặc tham khảo thêm sách viết Great Writing 3Great Writing 4 của NXB Cengage để hiểu về cách viết đoạn và bài văn chuẩn học thuật.

Thấy có tổng hợp dữ liệu đề thi IELTS Writing Task 2 chính thức trong 10 năm, các bạn có thể sử dụng và tập viết theo cách viết Topic Sentence mà thầy hướng dẫn ở trên nhé!

Dữ liệu đề IELTS Writing Task 2 chính thức 10 năm – ILP Vietnam tổng hợp từ Đại học Cambridge (xem ở cuối bài nhé!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *